" property="og:description" />收看節目

瀏覽人次:29400次


收看節目 收聽節目 下載

節目名:少寶與文狄 (第29集)

主持 : 少寶、文狄

內容:憎人富貴嫌人窮,壹週刊皇朝玩完,留芳百世好難啦!
黎智英媒體皇朝嘅盛衰沒落,壹週刊香港媒體當日嘅新手法報導,預你告,爆大鑊